Hướng dẫn thêm size

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Products - Sản phẩm
1.Đầu tiền đăng nhập vào trang quản trị web sau đó rê chuột vào Danh mục => chọn Thuộc tính sản phẩm.
 
 
2.Chọn thêm mới thuộc tính 
 
 
3.Nhập tên thuộc tính mới và lựa chọn loại thuộc tính như trong hình sau đó lưu lại
 
 
4.Sau khi tạo thành công nhấp vào để tạo giá trị bên trong
 
 
 
5.Chọn thêm mới giá trị
 
 
6. Đặt tên giá trị sau đó lưu lại
 
 
7. Các giá trị đã được tạo xong
 
 
8. Vào Danh mục => Sản phẩm để thêm size vào sản phẩm
 
 
9. Vào chỉnh sửa 1 sản phẩm bất kỳ
 
 
10. Tại mục Kết hợp => chọn Tạo ra các kết hợp sản phẩm , xuất hiện thông báo chọn OK
 
 
11. Tại mục Tự động tạo các thuộc tính có các giá trị ở khung bên trái, bạn lựa chọn thêm vào phù hợp với sản phẩm sau đó chọn Tạo những kết hợp ( nhấn Ctrl hoặc Shift để chọn nhiều thuộc tính sản phẩm )
 
 
12. Cập nhật thành công => vào xem trước để kiểm tra sản phẩm sau đó lưu lại
 
 
 

Gửi phản hồi