Hướng dẫn đăng nhập trang quản trị (CMS) | Quên mật khẩu

Hướng dẫn Easyweb Business
Để thay đổi nội dung trên website, trước tiên bạn cần đăng nhập vào trang quản trị của hệ thống (CMS). Bạn truy cập vào đường dẫn: http://tenmiencuaban.com/admin
 
  • [1]: nhập [tên đăng nhập] của bạn.
  • [2]: nhập vào [mật khẩu] của bạn.
  • Check vào nút [Tự động đăng nhập] để không phải đăng nhập lại vào lần sau.
  • Nhấp vào nút [Đăng nhập] để vào hệ thống.
Trường hợp bạn không nhớ tên đăng nhập hoặc mật khẩu thì bạn nhấp vào [Bạn quên mật khẩu?].
 
  • [1]: nhập tên đăng nhập hoặc địa chỉ email của bạn.
  • Nhấp vào nút [Lấy mật khẩu mới]
Hệ thống sẽ gửi đường dẫn vào email của bạn, dưới đây là giao diện khi nhấp vào đường dẫn được gửi trong email.
 
  • [1]: Nhập mật khẩu mới của bạn.
  • Nhấp vào nút [Phục hồi lại mật khẩu] để hoàn tất.

Gửi phản hồi