Bảng điều khiển - Dashboard

Hướng dẫn Easyweb Business > Bảng điều khiển - Dashboard
  1. Hoạt động: Hiển thị danh sách các bài viết được đăng gần đây và danh sách các phản hồi (bình luận) gần đây của người dùng.
  2. Phác thảo nhanh: Bạn có thể viết nháp một Bài viết (Post) và nhấp nút [Lưu nháp] để lưu lại. Sau đó bạn vào menu [Bài Viết] để xem và quản lý nó.

Gửi phản hồi