Dịch vụ tên miền

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties

Để khởi động dịch vụ tên miền:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Domain Services.
  Các tùy chọn dịch vụ tên miền được hiển thị.

 

Phần Domain Services cho phép bạn xem các dịch vụ tên miền khác nhau của trang web được chọn.
 
Để biết chi tiết của mỗi mô-đun, tham khảo tài liệu liên quan của nó trong phần sau của tài liệu này.

Gửi phản hồi