Hướng dẫn đăng Bài Viết lên website

Hướng dẫn Easyweb Business > Bài Viết - Post
Để vào trang quản lý, bạn vào menu [Bài Viết].
Để thêm một bài viết mới bạn nhấp vào [Viết bài mới]
Bây giờ bạn có thể gõ tiêu đề và nội dung cho Bài Viết này
 
Nếu bạn thấy chức năng trên khung soạn thảo hơi ít thì có thể nhấp vào nút mở rộng khung soạn thảo bên phía tay phải, sẽ có thêm nhiều chức năng để bạn sử dụng.
 
Khi soạn Bài Viết, việc quan trọng nhất là bạn phải đưa Bài Viết vào Chuyên Mục phù hợp. Bạn kéo xuống phần Chuyên Mục bên phía tay phải và nhấp vào [Thêm chuyên mục] để tạo Chuyên mục mới.
 
 
Và bây giờ bạn có thể chọn vào Chuyên Mục vừa mới tạo để đưa Bài Viết đang soạn vào Chuyên Mục đó.
Kế đến là phần Thẻ (Tag) ở phía dưới, Thẻ cũng là một chức năng để phân loại Bài Viết nhưng thường được dùng với quy mô rộng hơn. Chẳng hạn như Bài Viết vừa rồi thì bạn có thể tạo các thẻ cho Bài Viết này là: samsung, apple, …
 
Tiếp theo là ảnh đại diện cho Bài Viết.
Nhấp vào [Chọn ảnh đại diện]
Nhấp vào [Chọn tập tin] và tìm đến hình ảnh trên máy tính của bạn.
 
Để Bài Viết của bạn thân thiện với các công cụ tìm kiếm của Google, Bing,.. thì bạn cần điền các thông tin vào phần [Yoast SEO]
Bây giờ thì bạn kéo lên trên phía tay phải và nhấp vào nút [Lưu nháp] để lưu lại thông tin Bài Viết hoặc [Đăng bài viết] để đưa Bài Viết này lên website.
Và đây là Bài Viết của bạn khi hoàn thành xong.
Chúc bạn thành công.

Gửi phản hồi