Hướng dẫn quản lý Bài Viết

Hướng dẫn Easyweb Business > Bài Viết - Post
Để quản lý Bài Viết, bạn cần vào menu [Bài Viết]
    a. Chức năng thứ [1]: sử dụng để chỉnh sửa đồng thời nhiều Bài Viết hoặc đưa các Bài Viết này vào thùng rác.
Để sử dụng chức năng này, bạn phải check vào các ô Bài Viết, sau đó chọn một [Tác Vụ] và nhấn [Áp dụng]
 
    b. Chức năng thứ [2]: Dùng để lọc các Bài Viết được đăng theo [Năm Tháng], theo [Chuyên Mục] hoặc theo số điểm [SEO]
  1. Chức năng thứ [3]: Để tìm nhanh một Bài Viết nào đó

Gửi phản hồi