Click and install applications(Chọn và cài đặt các ứng dụng)

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Domain Properties

Để khởi động click & install apps:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Click & Install Apps.
  Click & Install applications được hiển thị.
  Để xem chi tiết của bất kỳ ứng dụng cài đặt, chọn ứng dụng cần thiết.

 

Phần Click & Install Apps cho phép bạn cài đặt các ứng dụng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Gửi phản hồi