Quản lý đặt hàng

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Orders - Đặt Hàng
Để dễ quản lý kiểm tra những đơn hàng mà khách hàng đặt hàng trên website của bạn trước hết bạn phải hiểu rõ các trạng thái.
1. Chỉnh sửa trạng thái
Vào menu Đặt hàng chọn mục Trạng thái
 
 
Khi vào giao diện Trạng thái các tên trạng thái mặc định đang là tiếng anh, điều bạn cần làm là dịch nó sang tiếng việt để dễ kiểm tra các đơn đặt hàng của bạn.
Để sửa tên trạng thái sang tiếng việt nhấn vào Chỉnh sửa trạng thái bạn muốn.Ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Khi vào giao diện chỉnh sửa tại ô Tên trạng thái bạn dịch sang tiếng việt sau đó lưu lại.
 
 
Dưới đây là hình ảnh các trạng thái đã được dịch
 
 
2. Xem và cập nhật trạng thái đơn đặt hàng
Khi các trạng thái đã được dịch sang tiếng việt, tiếp theo bạn sẽ vào kiểm tra các đơn đặt hàng của bạn dễ dàng hơn.
Vào menu Đặt hàng chọn mục Đơn đặt hàng
 
 
Dưới đây là hình ảnh các đơn đặt hàng đã được đặt, bạn nhấn vào Xem để xem chi tiết hơn hoặc chỉnh sửa trạng thái đơn hàng của bạn. Ví dụ vào xem đơn đặt hàng AWVDRZOUS như hình bên dưới.
 
 
Sau khi vào giao diện xem đơn đặt hàng AWVDRZOUS. Để cập nhật trạng thái đơn hàng bạn xem ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Đây là hình ảnh trạng thái đã được cập nhật
 
 
3. Tạo phiếu giảm giá trong đơn đặt hàng.
Để tạo phiếu giảm giá cho sản phẩm, cũng ở trong giao diện đơn đặt hàng AWVDRZOUS kéo xuống dưới mục Sản phẩm chọn Thêm mới giảm giá
 
 
Khi nhấn vào Thêm mới giảm giá sẽ hiển ra 1 bảng giá trị để bạn nhập số liệu vào. Ví dụ tạo phiếu giảm giá 500.000 hình ảnh minh họa như hình bên dưới
 
 
Sau khi Thêm phía dưới sản phẩm có thêm 1 bảng giá trị giảm giá mình vừa nhập vào và giá tiền của sản phẩm cũng được giảm.
 

Gửi phản hồi