Quản lý Khách hàng và Tạo mới khách hàng

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Customers - Khách hàng
1. Quản lý Khách hàng
Để quản lý website của bạn hiện đã có bao nhiêu khách hàng đăng ký mua hàng trên website và xem thông tin các khách hàng đó bạn vào menu Khách hàng chọn mục Khách hàng
 
 
Tại giao diện quản lý khách hàng bạn có thể chỉnh sửa thông tin khách hàng hoặc nhấn vào mũi tên để xem thông tin hoặc xóa khách hàng bạn chọn, ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Dưới đây là hình ảnh giao diện xem thông tin khách hàng
 
 
Còn đây là hình ảnh khi vào chỉnh sửa thông tin khách hàng
 
 
2. Tạo mới khách hàng
Có 2 cách tạo mới khách hàng:
1) Khách hàng tự tạo trên website của bạn khi vào giao diện đăng nhập bên trái mục đăng nhập là mục tạo tài khoản như hình bên dưới.
 
 
2)Tại menu Khách hàng chọn mục Khách hàng trong giao diện quản lý khách hàng nhấn vào Thêm mới khách hàng như hình bên dưới
 
 
Khi vào giao diện thêm mới khách hàng nhập thông tin khách hàng muốn thêm, ví dụ như hình bên dưới sau đó lưu lại
 
 
Kết quả sau khi tạo thành công
 
 
Sau khi tạo thành công khách hàng, tiếp theo là nhập thông tin địa chỉ khách hàng đã tạo để có thể biết chính xác thông tin chi tiết khách hàng.
Để thêm Thêm địa chỉ khách hàng đã tạo vào menu Khách hàng chọn mục Địa chỉ
 
 
Tại giao diện địa chỉ chọn Thêm mới địa chỉ
 
 
Khi vào giao diện thêm mới bạn nhập thông tin vào, ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Sau khi thông tin địa chỉ khách hàng đã nhập xong bạn lưu lại và kết quả đã có thêm 1 địa chỉ của khách hàng.
 

Gửi phản hồi