Tạm ngưng hoạt động website

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Các bước đầu tiên để tạo trang web bán hàng
Khi bạn có nhu cầu bảo trì (cập nhật hay chỉnh sửa lớn) trong một khoảng thời gian dài, có khả năng ảnh hưởng đến thông tin cung cấp cho Khách hàng truy cập website. Bạn có thể hiển thị thông báo cho Khách hàng truy cập biết website hiện đang bảo trì.
Để tắt Website: Truy cập vào menu Tùy Chỉnh chọn mục Bảo trì
 
 
Kích hoạt Website khi chọn "Không" Website của bạn sẽ hiển thị trang thông báo bảo trì (như hình bên dưới)
 
 
IP hiện tại: Cho phép các IP được truy cập vào trang web. Trong quá trình bạn hiển thị thông báo bảo trì, chính bạn cũng sẽ không thể xem được website của bạn đang chỉnh sửa liệu có chạy đúng mong đợi hay chưa. Bạn chỉ có thể xem website của bạn bằng cách truy cập thông qua địa chỉ IP của máy chủ host. Bạn chỉ cần nhấn vào nút "Thêm IP của tôi" để thêm IP tự động thay vì bạn phải nhập vào. Bạn có thể thêm nhiều địa chỉ IP bằng cách tách chúng bằng dấu phẩy.
 
 
Để biết IP của bạn, bạn truy cập vào web trang myip.net, ví dụ như hình bên dưới
 

Gửi phản hồi