Cấu hình phương thức thanh toán

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Các bước đầu tiên để tạo trang web bán hàng
Khi khách hàng đặt hàng sẽ có các hình thức thanh toán cho khách hàng lựa chọn ví dụ như: thanh toán bằng Chuyển khoản hoặc Tiền mặt. Vd: hình bên dưới
 
 
Để cấu hình thông tin thanh toán bằng chuyển khoản vào menu Các mô-đun chọn mục Các mô-đun nhấp vào ô tìm kiếm nhập Tài khoản nhìn sang khung bên phải sẽ thấy mô đun Tài khoản, nhấn chọn Cấu hình
 
 
Dưới đây là hình ảnh và hướng dẫn nhập thông tin cấu hình.
 
 
Lưu ý: Cài đặt thêm mô-đun Cash on Delivery để thêm tính năng dịch vụ giao hàng nhận tiền.
 
Đường dẫn để cài đặt: vào menu Các mô-đun chọn mục Các mô-đun nhấp vào ô tìm kiếm nhập Cash on Delivery nhìn sang khung bên phải sẽ thấy mô đun Cash on Delivery, nhấn chọn Cài đặt. Sau khi cài đặt xong mô-đun sẽ tự động bật cho phép
 

Gửi phản hồi