Kích hoạt cửa hàng

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Các bước đầu tiên để tạo trang web bán hàng
Khi website của bạn đã sửa đổi hoàn thiện thì việc còn lại là kích hoạt để cho khách hàng truy cập bình thường
Vào menu Tùy chỉnh chọn mục Bảo trì.
 
 
Thay đổi hai lựa chọn:
Kích hoạt cửa hàng: hoạt động trở lại bật (Có).                                             
IP hiện tại: để trống sau đó nhấn lưu lại
 

Gửi phản hồi