Tạo và quản lý sản phẩm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Để tạo và quản lý sản phẩm đang có trên website vào menu Danh mục chọn mục Sản phẩm
 
 
Dưới đây là hình ảnh giao diện quản lý sản phẩm
 
 
Ngoài ra còn 4 nút trên thanh sản phẩm.
 
 
  • Thêm mới: Tạo ra một sản phẩm mới
  • Xuất: Tải một tập tin CSV của tất cả các sản phẩm trên website của bạn về máy tính.
  • Nhập vào: Nhập dữ liệu tập tin CSV đã tải sau khi xuất.
  • Làm mới danh sách: Tải lại danh mục sản phẩm để hiển đầy đủ
Còn đây là hình ảnh khi vào giao diện Thêm mới sản phẩm. 
 
 
 
Hướng dẫn chi tiết về Thông tin, Giá, SEO, Liên kết, Vận chuyển, Kết hợp, Số lượng, Hình ảnh, Đặc tính, Tùy biến, Đính kèm, Nhà cung cấp bạn xem ở các mục tương ứng trong phần Quản lý sản phẩm

Gửi phản hồi