Nhập thông tin sản phẩm (Thông tin)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Để tạo một sản phẩm trước tiên các thông tin về sản phẩm bạn phải có như: Tên sản phẩm, mã sản phẩm, nội dung sản phẩm, v.v… Dưới đây là hình ảnh giao diện nhập Thông tin sản phẩm. 
 
 
Loại gồm có 3 loại khi tạo sản phẩm:
 • Sản phẩm cơ bản: sử dụng khi tạo một sản phẩm mới
 • Gói sản phẩm hiện có: sử dụng khi có nhiều sản phẩm đã có và muốn gom lại thành 1 gói chứa nhiều sản phẩm. 

 
 • Sản phẩm ảo(dịch vụ, đặt phòng, các sản phẩm có thể tải về v.v…): Là sản phẩm không vận chuyển được, như tập tin PDF
 • Tên: nhập tên sản phẩm
 • Mã tham chiếu: Nhập mã sản phẩm nếu có
 • Kích hoạt: Chọn nếu muốn sản phẩm này đăng trên web hoặc Không nếu không muốn
 • Hiển thị: để mặc định ở mọi nơi
 • Tùy chọn: đánh dấu chọn mặc định Có sẵn để đặt hàng, Hiển thị giá
 • Quy định: bạn có 3 lựa chọn Mới, đã sử dụng, tân trang lại mặc định là Mới
 • Mô tả ngắn: Mô tả ngắn về sản phẩm tối đa 400 ký tự.
 • Mô tả: Nhập nội dung chi tiết sản phẩm
 • Tags: Có thể thêm từ khóa cho khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm này.
Sau khi nhập thông tin xong nhấn Lưu lại và giữ nguyên để tục chỉnh sửa hoặc Lưu để ra ngoài trang quản lý sản phẩm

Gửi phản hồi