Thiết lập các giá của một sản phẩm (Giá)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Giá của sản phẩm tất cả được thực hiện trong mục "Giá” khi thêm mới sản phẩm. Tại mục này có 2 loại giá: Giá sản phẩm, giá cụ thể(giảm giá sản phẩm)
1. Giá sản phẩm
Dưới đây là hình ảnh tại mục Giá sản phẩm và chú thích phía dưới hình.
 
 
Tại ô Giá bán lẻ trước thuế khi bạn nhập giá vào thì ô Giá bán lẻ với thuế cũng hiển thị giá tương tự, nếu ô Quy định thuế bạn chọn VN Standard Rate(10%) thì giá ở ô Giá bán lẻ với thuế sẽ tự động tăng 10%.
2. Giá cụ thể (giảm giá sản phẩm)
Để giảm giá sản phẩm như hình bên dưới.
 
 
Cũng ở trong mục “Giá” khi thêm mới sản phẩm. Ở dưới mục Giá sản phẩm bạn kéo xuống sẽ thấy mục Giá cụ thể nhấn chọn Thêm một giá cụ thể mới. Ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Dưới đây là hình ảnh thêm mới giá cụ thể bạn nhìn theo từng bước hướng dẫn như trong hình.
 
 
Kết quả tạo thành công giá cụ thể như hình bên dưới muốn xóa nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa.
 

Gửi phản hồi