Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm sản phẩm (SEO)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Hướng dẫn này giúp cải thiện khả năng tìm kiếm sản phẩm của bạn trên các công cụ tìm kiếm của Google, Bing,...
 
 
Để làm điều này sản phẩm của bạn phải được SEO. Vào mục SEO trong tạo mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm, hướng dẫn nhập như hình bên dưới.
 
 
  • Tiêu đề trang nên nhập theo tên sản phẩm
  • Mô tả trang mô tả ngắn gọn trang của bạn
  • Đường dẫn thân thiện  ghi lại đường dẫn của sản phẩm và bạn có thể đổi tên đường dẫn (nên để mặc định)
 

Gửi phản hồi