Quản lý liên kết sản phẩm (Liên kết)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Khi các danh mục của bạn đã được tạo ở bài hướng dẫn Quản lý danh mục thì tại bài hướng dẫn này cho phép sản phẩm được hiển thị ở danh mục bạn muốn.
Để làm điều này tại mục Liên kết khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm bạn làm theo hướng dẫn như hình bên dưới
 
 
Như ví dụ hình trên, sản phẩm Xe Đạp 001 sẽ hiển thị ở 4 mục Home, Women, Tops, Brake Discs. Và đường dẫn danh mục mặc định của sản phẩm này ở danh mục Tops. Dưới đây là hình ảnh kết quả Danh mục mặc định khi xem sản phẩm
 
 
 

Gửi phản hồi