Đánh giá chi phí vận chuyển (Vận chuyển)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Để tính phí vận chuyển sản phẩm khi khách hàng đặt hàng như hình bên dưới
 
 
Tại mục Vận chuyển khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm bạn làm theo hướng dẫn như hình bên dưới
 
 
 

Gửi phản hồi