Kết hợp trong thêm mới sản phẩm (Kết hợp)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Sau khi các giá trị thuộc tính đã được tạo ở mục hướng dẫn Quản lý thuộc tính sản phẩm.
 
 
Tiếp theo ở bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn nhập các giá trị thuộc tính đó vào sản phẩm.
Để làm điều đó vào tạo mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm chọn mục Kết Hợp nhấn vào dòng chữ Tạo ra các kết hợp sản phẩm như hình bên dưới.
 
 
Xuất hiện thông báo nhấn OK
 
 
Trang Tự động tạo các thuộc tính hiện ra làm theo các bước như hình bên dưới
 
 
Hình ảnh minh họa các giá trị đã được Thêm sau đó nhấn vào ô Tạo những kết hợp để cập nhật
 
 
Giao diện mục Kết hợp sau khi cập nhật thành công như hình bên dưới
 
 
Kết quả sau khi kiểm tra sản phẩm như hình bên dưới.
 

Gửi phản hồi