Quản lý số lượng sản phẩm (Số lượng)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Mục này giúp bạn quản lý số lượng các sản phẩm hiện đang có tại cửa hàng. Bạn cần cập nhật số lượng sản phẩm này thường xuyên để KH có thể theo dõi số lượng sản phẩm trên web của bạn một cách chính xác. Nếu số lượng sản phẩm đó là ‘0’ thì khách hàng sẽ không đặt hàng được sản phẩm này.
 
 
Và dưới đây là hình ảnh sản phẩm còn hàng cho phép khách hàng đặt hàng
 

Gửi phản hồi