Thiết lập hình ảnh cho sản phẩm (Hình ảnh)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Để thêm hình ảnh cho sản phẩm. Bạn vào mục Hình ảnh khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm. Ví dụ các bước như hình bên dưới
  • Bước 1: Nhấn vào Thêm các tập tin. Tải hình từ máy tính lên
  • Bước 2: Sau khi đã chọn hình ảnh tải lên nhấn vào ô Tải lên các tập tin
 
  • Bước 3: Hình ảnh đã được tải thành công rồi thì bạn lựa tấm hình đẹp nhất để làm ảnh bìa cho sản phẩm

Gửi phản hồi