Cấu hình đặc tính sản phẩm (Đặc tính)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Để cấu hình đặc tính sản phẩm trước tiên bạn phải tạo các đặc tính sản phẩm (Xem bài hướng dẫn thêm đặc tính mới tại đây)
Sau đó tại mục Đặc tính khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới
 
 
Dưới đây là hình ảnh kết quả khi thêm đặc tính cho sản phẩm.
 

Gửi phản hồi