Quản lý tùy biến (Tùy biến)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Chức năng này dành cho khách hàng trước khi đặt hàng kèm theo hình ảnh sản phẩm và nội dung để chủ cửa hàng dễ nhận biết và giao hàng. Dưới đây là hình ảnh giao diện khách hàng đính kèm hình ảnh và nhập nội dung sản phẩm
 
 
Còn đây là hình ảnh khi đặt hàng
 
 
Để làm điều này vào mục Tùy biến khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm. Làm theo các bước hướng dẫn như hình bên dưới

Gửi phản hồi