Kiểm tra dung lượng hosting

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties > Reports

Để kiểm tra dung lượng hosting:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những trang web của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Properties.
  Trang Website Properties hiển thị.
 5. Chọn tab Reports.
  Các loại báo cáo được hiển thị.
 6. Chọn Disk Usage để xem phần dung lượng của website đã chọn.
  Trang Disk Usage Graph được hiển thị.

Gửi phản hồi