Quản lý file đính kèm (Đính kèm)

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý sản phẩm
Mục đích bài này dùng để bổ sung thêm các tập tin đính kèm cho sản phẩm như (các file hình, word, excel, pdf). Cho phép khách hàng download file về để hiểu rõ chi tiết sản phẩm như kích thước, kiểu dáng, màu sắc v.v... Ví dụ như hình bên dưới
 
 
Để làm điều này vào mục Đính kèm khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm
 
 
  • Cách thêm tập tin trực tiếp: tức là bạn không cần phải tạo tập tin đính kèm trước ví dụ từng bước như hình bên dưới
 
  • Cách thêm tập tin gián tiếp: tức là thêm tập tin đính kèm đã được tạo sẵn. Xem ở bài hướng dẫn Quản lý tập tin đính kèm để hiểu rõ cách tạo
 
Sau đó nhấn lưu hoặc lưu lại và giữ nguyên để cập nhật

Gửi phản hồi