Quản lý phân loại

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý phân loại
Khi tạo ra sản phẩm bạn lưu ý mỗi sản phẩm phải có một danh mục riêng để có thể dễ phân loại sản phẩm đó.
Để quản lý danh mục ta vào menu Danh mục chọn mục Phân loại
 
 
Nhấn “Xem” để xem có chứa các thư mục con của nhóm danh mục hay không
Nhấn vào “mũi tên xuống kế nút xem” để chỉnh sửa hoặc xóa danh mục.
Hiển thị: Nếu “v” là màu xanh thì sẽ hiển thị trên cửa hàng còn nếu “x” màu đỏ là bạn đã ẩn danh mục này.
Để tạo mới một danh mục ta chọn “Thêm mới danh mục” hoặc dấu “+” trong phần “Phân loại”.
 
 
Dưới đây là hình ảnh khi thêm mới danh mục và được chú thích phía dưới hình.
 
 
 • Tên: Nhập tên danh mục
 • Hiển thị: Có/Không hiển thị trên web. Mặc định là hiển thị.
 • Hạng mục cha: Liên kết sắp xếp theo cách hiển thị trên web.
 • Mô tả: Mô tả danh mục
 • Category Cover Image: Hình ảnh đại diện
 • Category thumbnail: Hình ảnh thu nhỏ
 • Tiêu đề sau: Tiêu đề sẽ hiển thị trong các công cụ tìm kiếm.
 • Meta mô tả: Mô tả ngắn về danh mục
 • Từ khóa: Có thể nhập từ khóa để khách hàng có thể xem các danh mục liên quan. Bạn có thể nhập nhiều từ khóa và ngăn cách bằng dấu “,”.
 • Đường dẫn thân thiện: cho phép ghi lại đường dẫn trên trình duyệt
 • Nhóm được truy cập: Nên chọn tất cả
 • Sau khi đã hoàn tất các nội dung lưu lại để tiến hành thêm các sản phẩm cần thiết vào danh mục này
Xem tiếp phần hướng dẫn Quản lý liên kết sản phẩm (Liên kết) để hiểu rõ tính năng này
 

Gửi phản hồi