Thêm giá trị cho đặc tính mới

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý đặc tính sản phẩm
Để thêm giá trị cho đặc tính trước tiên bạn phải tạo đặc tính sản phẩm (xem hướng dẫn tạo đặc tính tại đây).
Khi đã có đặc tính sản phẩm bạn nhấn “Thêm mới giá trị đặc tính” trên thanh ngang của Đặc tính sản phẩm.
 
 
Đây là giao diện khi thêm giá trị đặc tính
 
 
1.Đặc tính lựa chọn 1 đặc tính để thêm giá trị
2.Giá trị là giá trị của đặc tính được chọn.
3.URL đường dẫn truy cập sản phẩm và mặc định dùng giá trị của đặc tính.
4.Tiêu đề trang là tên của giá trị đặc tính và có hỗ trợ tìm kiếm.
5.Lưu lại và thêm giá trị mới là khi lưu sẽ ở lại trang và tiếp tục thêm mới giá trị. Lưu là lưu bình thường và trợ về danh sách các thuộc tính.
Ví dụ nhập liệu như hình bên dưới
 
 
Lưu ý: Xem thêm bài hướng dẫn Cấu hình đặc tính sản phẩm(Đặc tính) để hiểu rõ tính năng này khi thêm sản phẩm

Gửi phản hồi