Quản lý từ khóa

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý từ khóa
Chức năng này dùng để gom nhóm những sản phẩm có cùng một đặc tính với nhau thành 1 nhóm để người dùng dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm mà họ mong muốn.Ví dụ: Những mẫu có size M thì mình sẽ gom lại thành 1 từ khóa “ Size M”.  Vị trí từ khóa được nằm ở cuối trang bên trái khi bạn chọn xem một sản phẩm nào đó ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Giả sử bạn muốn thêm từ khóa nước hoa cho khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm nước hoa của bạn trên website. Trước hết bạn phải tạo các sản phẩm và nhớ tên các sản phẩm đó. Tiếp theo là tạo từ khóa.
Để tạo từ khóa vào menu Danh mục chọn mục Từ khóa
 
 
Tại giao diện quản lý Từ khóa nhấn Thêm mới từ khóa như hình bên dưới
 
 
Sau khi vào giao diện Thêm mới từ khóa bạn làm theo các bước hướng dẫn như hình bên dưới
 
 
Kiểm tra ngoài giao diện quản lý Từ khóa đã thêm 1 mục Nước hoa như trong hình
 
 
Bây giờ bạn vào Web kiểm tra và đã có thêm từ khóa Nước hoa. Nhấn chọn vào nó
 
 
Kết quả: đã tìm được các sản phẩm bạn đã thêm ở từ khóa này.
 
 
Lưu ý: Bạn có thể thêm nhiều Tags(Từ khóa) trong phần “Thông tin” khi “Thêm sản phẩm mới”. Và ngăn cách nhau bằng dấu phẩy.
 

Gửi phản hồi