Tạo mới thuộc tính

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý thuộc tính sản phẩm
Để thêm mới các thuộc tính bạn chọn vào “Thêm mới thuộc tính” trên thanh ngang hoặc dấu “+”, ví dụ như hình bên dưới.
 
 
Dưới đây là hình ảnh tạo mới thuộc tính, điền thông tin được chú thích bên dưới hình.
 
 
 • Tên: Nhập tên thuộc tính.
 • Tên chung: Tên của thuộc tính hiển thị cho khách hàng xem.
 • URL đường dẫn truy cập sản phẩm nếu có thuộc tính (không cần nhập sau khi lưu sẽ tự điền)
 • Tiêu đề trang dùng cho các tiêu đề và hỗ trợ trong các công cụ tìm kiếm.
 • Indexable là bộ máy tìm kiếm theo thuộc tính của sản phẩm có hay không.
 • Loại thuộc tính là hình thức hiển thị của thuộc tính trên trang web theo 3 kiểu:
  •  Danh sách lựa chọn: Cho phép khách hàng nhấn chọn vào muỗi tên xuống lựa chọn 1 giá trị. Vd: như hình bên dưới
 •  Các nút radio: Các giá trị sẽ được hiển thị ra cho phép khách hàng chọn 1 trong các giá trị đó. Vd: như hình bên dưới
 
 • Màu hoặc texture: Các giá trị màu sắc sẽ hiển thị rõ ràng cho khách hàng lựa chọn. Vd: như hình bên dưới
 
(lưu ý: khi thêm mới giá trị cho loại thuộc tính này giao diện sẽ thêm mục chọn màu. Chi tiết hơn ở bài tạo mới giá trị thuộc tính) 
 
 • Khi đã tùy chỉnh xong cần Lưu lại để tạo thuộc tính mới.
 
Dưới đây là ví dụ cho 2 thuộc tính sẽ được tạo và khác loại thuộc tính để sang phần Tạo mới giá trị thuộc tính bạn sẽ hiểu rõ hơn
 
Đây là thuộc tính Kích thước loại thuộc tính danh sách lựa chọn.
 
 
Đây là thuộc tính màu sắc loại thuộc tính Màu hoặc texture
 
 
Và đây là kết quả 2 thuộc tính tạo thành công
 
 

Gửi phản hồi