Thêm một tên miền con(Sub Domain)

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties
Để tạo một sub domain:
 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Namechọn website sau đó chọn Add Sub Domain.
  Trang Add Sub Domain được hiển thị.
 5. Xác định thông tin cần thiết và chọn Add Website.
  Các tên miền phụ của trang web đã được thêm vào.

  Để tạo một sub domain, tham khảo phần Thêm một Website.

Gửi phản hồi