Tạo mới giá trị thuộc tính

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý thuộc tính sản phẩm
Sau khi tạo các thuộc tính cho sản phẩm bạn cần thêm các giá trị cho thuộc tính đó. Thông thường 1 thuộc tính sẽ được tạo nhiều giá trị như màu sắc thì có nhiều màu đỏ, lục, lam, chàm tím…..Để tạo giá trị cho thuộc tính chọn “Thêm mới giá trị” trên thanh ngang của Thuộc tính sản phẩm. Ví dụ như hình bên dưới
 
 
Tại giao diện thêm mới giá trị. Dưới đây là hình ảnh ví dụ cho nhóm thuộc tính màu sắc
 
 
Còn đây là hình ảnh ví dụ cho nhóm thuộc tính kích thước và phía dưới hình là chú thích nhập liệu.
 
 
  • Nhóm thuộc tính: là các thuộc tính được tạo ra từ tạo thuộc tính mới.
  • Giá trị: là giá trị của thuộc tính phù hợp với sản phẩm.
  • URL: là các từ hay kí tự được dùng trong các đường dẫn.
  • Tiêu đề trang: là tên của giá trị thuộc tính và hỗ trợ tìm kiếm.
  • Màu sắc: chọn màu cụ thể trên công cụ hỗ trợ. Giá trị màu sắc hiển thị khi chọn thuộc tính
  • Texture: là thêm một hình nhỏ chứa màu nếu không dùng các màu ở mục màu sắc.
  • Texture hiện tại: là giá trị để kiểm tra việc upload Texture file.
  • Lưu lại và thêm giá trị mới : là lưu và tiếp tục ở lại trang thêm mới giá trị.
  • Lưu : là lưu bình thường và trợ về danh sách các thuộc tính.
 
Sau khi lưu lại bạn kiểm tra xem các giá trị đã được tạo nằm trong thuộc tính tương ứng chưa. Đây là hình ảnh khi nhấn vào Xem thuộc tính Kích thước có 3 giá trị được tạo là S, M, L
 
 
Còn đây là hình ảnh khi nhấn vào Xem thuộc tính Màu sắc có 2 giá trị được tạo là màu đỏ, màu vàng
 
 
Lưu ý: Các thuộc tính và giá trị thuộc tính đã tạo xong bước tiếp theo là khi tạo sản phẩm, ở mục kết hợp là nơi để nhập giá trị thuộc tính của nó vào sản phẩm. Bạn nên xem tiếp bài Kết hợp trong thêm mới sản phẩm(Kết hợp) để được hiểu rõ hơn.

Gửi phản hồi