Quản lý nhà cung cấp

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý nhà cung cấp
Nhà cung cấp không bắt buộc và còn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn. Để thêm nhà cung cấp nhấn “Thêm mới nhà cung cấp” trên thanh ngang Nhà cung cấp
 
 
Dưới đây là hình ảnh khi vào giao diện thêm mới và chú thích phía dưới hình
 
 
  • Tên Nhập tên nhà cung cấp
  • Mô tả là mô tả chi tiết về nhà cung cấp cũng như chi tiết các sản phẩm của họ.
  • Các trường dữ liệu khác như Phone(Điện thoại), Address(Địa chỉ), Zip/code(Mã bưu chính), City(Thành phố), Country(Quốc gia) theo thông tin của nhà cung cấp.
  • Logo hiển thị hình ảnh đại diện cho nhà cung cấp.
  • Tiêu đề sau hiển thị trong các công cụ tìm kiếm
  • Meta mô tả mô tả ngắn gọn về nhà cung cấp
  • Từ khóa có thể nhập vào các danh mục sản phẩm liên quan. Bạn có thể nhập nhiều và ngăn cách nhau bằng đấu “,”.
  • Cho phép để kích hoạt hay vô hiệu hóa chức năng hiển thị thông tin nhà cung cấp.
  •  Khi đã tùy chỉnh xong các mục cần thiết thì chọn Lưu.
 
 

Gửi phản hồi