Quản lý nhà sản xuất

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý nhà sản xuất
Các sản phẩm có thể được phân chia theo nhà sản xuất tương ứng nếu như website của bạn có nhiều đối tác cung cấp sản phẩm. Ví dụ như bạn muốn mua hàng của nhà sản xuất Fashion thì chỉ cần bấm vào logo Fashion, dưới đây là phần minh họa về nhà sản xuất.
 
 
Trước tiên để có thể quản lý các nhà sản xuất trên website, bạn cần vào menu Danh mục chọn mục Nhà sản xuất
 
 
Dưới đây là hình ảnh giao diện quản lý các nhà sản xuất đã có sẵn 
 
 
Để thêm mới nhà sản xuất bạn nhấn vào ô Thêm mới nhà sản xuất ví dụ như hình bên dưới
 
 
Dưới đây là hình ảnh nhập liệu thêm mới nhà sản xuất. Bạn chỉ cần nhập Tên và thêm hình ảnh vào mục Biểu tượng, các mục khác không quan trọng.
 
 
  • Tên nhập tên nhà sản xuất
  • Miêu tả ngắn gọn là mô tả ngắn về nhà sản xuất giới hạn là 100 kí tự
  • Miêu tả là mô tả chi tiết về nhà sản xuất về các lĩnh vực, hoạt động của họ cũng như sản phẩm.
  • Biểu tượng nhấn vào Thêm tập tin để thêm hình ảnh logo của nhà sản xuất
  • Tiêu đề sau sẽ xuất hiện trong các công cụ tìm kiếm trên thanh trình duyệt
  • Meta mô tả là các mô tả xoay quanh nhà sản xuất. Điều này sẽ xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.
  • Từ khóa được tham chiếu bởi các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập nhiều và ngăn cách nhau bằng đấu “,”.
  • Cho phép để kích hoạt hay vô hiệu hóa nhà sản xuất hiển thị trên website
  •  Khi đã tùy chỉnh xong các mục cần thiết thì chọn Lưu.
 
Dưới các nhà sản xuất luôn có các địa chỉ của nhà sản xuất. Điều này cung cấp thông tin cần thiết khi cần liên hệ với nhà sản xuất.
 
 
Bạn có thể thêm địa chỉ cho các nhà sản xuất đã tạo để dễ liên hệ bằng cách nhấn vào ô Thêm mới địa chỉ nhà sản xuất như hình bên dưới
 
 
Sau khi vào mục Thêm mới địa chỉ nhà sản xuất bạn nhập các thông tin liên quan đến nhà sản xuất bạn chọn sau đó nhấn Lưu để được cập nhật
 
 
Cuối cùng là khi tạo hoặc chỉnh sửa sản phẩm, những sản phẩm nào liên quan đến nhà sản xuất đó thì liên kết theo nhà sản xuất tương ứng để khách hàng có thể nhận biết rõ ràng sản phẩm của nhà sản xuất họ thích.
Dưới đây là hình ảnh ví dụ vào chỉnh sửa sản phẩm, chọn mục liên kết để cho sản phẩm này liên kết với nhà sản xuất Fashion Manufacturer 
 
 
Sau khi tạo xong vào website của mình kiểm tra. Nhấn chọn vào logo của nhà sản xuất Fashion Manufacturer
 
 
Kết quả đã có sản phẩm khi chọn logo nhà sản xuất Fashion Manufacturer
 

Gửi phản hồi