Quản lý tập tin đính kèm

Hướng dẫn Easyweb Ecommerce > Quản lý danh mục > Quản lý tập tin đính kèm
Bạn có thể đính kèm các file hình, word, excel, pdf,... vào sản phẩm và cho phép khách hàng download file về để hiểu rõ chi tiết sản phẩm như: kích thước, kiểu dáng, màu sắc v.v...
 
 
1. Để thiết lập vào menu “Danh mục” chọn mục “Tập tin đính kèm”.
 
 
Sau khi vào giao diện tập tin đính kèm chọn thêm mới tập tin đính kèm
 
 
Dưới đây là giao diện thêm mới tập tin đính kèm và chú thích phía dưới hình.
 
 
  • Tên tập tin: là tên tập tin đính kèm
  • Mô tả : nhập nội dung tập tin nếu có
  • Tập tin: Nhấn “Thêm tập tin” để chọn một tập tin để tải lên từ máy tính.
  • Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình tạo tập tin đính kèm.
Đây là hình ảnh sau khi tạo thành công
 
 
2. Để sử dụng tập tin đính kèm thì khi tạo sản phẩm chọn mục Đính kèm.
 
 
- Cách thêm tập tin trực tiếp: tức là bạn không cần phải tạo tập tin đính kèm trước ở mục Tập tin đính kèm của phần 1 phía trên.
 
 
- Cách thêm tập tin gián tiếp: tức là thêm tập tin đính kèm đã được tạo sẵn ở mục Tập tin đính kèm của phần 1 phía trên
 
 
Sau đó nhấn lưu hoặc lưu lại và giữ nguyên để cập nhật

Gửi phản hồi