Hướng dẫn khi gặp sự cố về mật khẩu

Hướng dẫn sử dụng Email

I. Nhận thông báo trên Outlook

 
 
Nguyên nhân hiển thị thông báo trên là user name hoặc mật khẩu không đúng
 
Hướng xử lý:
  1. Kiểm tra lại user name và mật khẩu có chính xác không và nhập lại sau đó nhấn OK.
  2. Nếu quên mật khẩu bạn liên hệ lại với nhà cung cấp dịch vụ để phục hồi lại mật khẩu cho bạn.
 

II. Thay đổi mật khẩu email

  1. Mở trình duyệt web nhập đường dẫn: mail.yourdomain.com ( yourdomain là tên miền của bạn)

  2. Địa chỉ email: nhập địa chỉ email của bạn (vd: test@yourdomain.com)

  3. Mật khẩu: nhập mật khẩu email của bạn (vd: 1234567)
 
Sau khi đăng nhập thành công các bạn làm theo hướng dẫn như hình bên dưới để đổi mật khẩu
 
 
 
 
 
Chúc bạn thành công
 
 

Gửi phản hồi