Hướng dẫn đổi mật khẩu email

Hướng dẫn sử dụng Email
1. Đăng nhập vào web mail
 
Để truy cập vào webmail, bạn mở trình duyệt và nhập vào đường dẫn sau:
Vd: Bạn có email là kythuat@phamgiatech.vn. Thì trên trình duyệt bạn nhập mail.phamgiatech.vn
Sau đó bạn đăng nhập thông tin email của bạn như hình bên dưới
 
 
2. Vào phần cài đặt để thay đổi mật khẩu
 
Vd : Bạn xem như hình bên dưới
Hình 1:
 
 
Hình 2:

Gửi phản hồi