Hướng dẫn cấu hình tự động check mail trên Outlook

Hướng dẫn sử dụng Email
 
Mặc định Outlook sẽ tự động check mail 30 phút 1 lần hoặc bạn có thể nhấn Send/Receive để check mail ngay lập tức.
 
Ở bài hướng dẫn này hình ảnh hướng dẫn được cấu hình trên Outlook 2016 những phiên bản 2007, 2010, 2013 cũng tương tự nội dung nhưng chỉ thay đổi giao diện. Dưới đây là hình ảnh hướng dẫn cấu hình tự động check mail mỗi 1 phút 1 lần.
 
1.
 
2.
 
Chúc bạn thành công !

Gửi phản hồi