Xóa một website

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties
Để xóa một website:
 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn My Websites.
  Những website của bạn được hiển thị.
 4. Phía dưới cột Website Name, chọn website sau đó chọn Delete.
  Một hộp thoại sẽ hiển thị.
 5. Nhấp OK.
  Website đã được xóa.

Gửi phản hồi