Tìm kiếm tài khoản FTP

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Properties

Có hai lựa chọn để tìm kiếm tài khoản FTP. Đó là tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm cơ bản. Mặc định tìm kiếm cơ bản được thực hiện.

Để thực hiện tìm kiếm cơ bản: 
 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn FTP Users.
  Trang FTP Users được hiển thị.
 4. Trong khu vực tìm kiếm, nhập vào FTP User Name sau đó chọn biểu tượng .
  Danh sách tìm kiếm được hiển thị.

 

 • Để tìm kiếm nâng cao, chọn  .
 • Để thiết lập phần tìm kiếm, chọn .
Để thực hiện tìm kiếm nâng cao:

 

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Chọn FTP Users.
  Trang FTP Users được hiển thị.
 4. Trong khu vực tìm kiếm, chọn .
  Các lựa chọn tìm kiếm nâng cao được hiển thị.
 5. Xác định các thông tin tìm kiếm:
  • FTP User Name: Nhập FTP User cần tìm kiếm.
  • Owner Name: Nhập tên của chủ sở hữu.
  • User Status: Nhấp vào mũi tên để chọn tình trạng của người sử dụng.
   Các tùy chọn có sẵn:
   Active
   Suspended 
  • Platform: Nhấp vào mũi tên để chọn hệ điều hành từ trình đơn thả xuống.
   Các tùy chọn có sẵn:
   Windows
   Linux
 6. Nhấp vào biểu tượng .
  Danh sách tìm kiếm được hiển thị.

Gửi phản hồi