Viewing Stats - Xem Thống Kê

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Manage Stats Sites
 
Để xem thống kê:
  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, sau đó Managing Stats.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Dưới cột Action, nhấn chọn View Stats.
    Các trang thống kê sẽ được hiển thị.

Gửi phản hồi