Xem các trang web hiện có

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý trang web

Để xem các trang web hiện có:

  1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
  3. Nhấp chuột vào My Websites.
    Danh sách trang web được hiển thị.

Gửi phản hồi