Kiểm tra kết nối Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để kiểm tra kết nối Database:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Databases
  Trang danh sách database được hiển thị
 4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Check Connectivity.
  Trang kiểm tra kết nối database được hiển thị.
 5. Xác định phần thông tin bên dưới:
  • Password: Mật khẩu.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu.
 6. Click chọn Test Connectivity.
  Kết nối đến database sẽ được kiểm tra.

Gửi phản hồi