Xóa Database

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý Databases

Để xóa Database:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái click chọn Hosting Services, chọn Manage Databases.
 3. Click chọn Databases
  Trang danh sách database được hiển thị
 4. Bên dưới cột Database Name , chọn database tương ứng và click chọn Delete.
  Hộp thoại hỏi xác nhận được hiển thị.
 5. Click chọn OK.
  Database tương ứng sẽ được xóa.

Gửi phản hồi