Thay đổi mật khẩu

Hướng dẫn Hosting > Panel Configuration > Account

Để thay đổi mật khẩu:

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanelhost.easyweb.vn.
 2. Từ menu bên trái click chọn Panel Configuration, chọn My Account.
 3. Click chọn Change Password.
  Trang thay đổi mật khẩu được hiển thị.
 4. Xác định phần thông tin profile (Profile Information):
  • Old Password: Nhập mật khẩu cũ.
  • New Password: Nhập mật khẩu mới.
  • Confirm Password: Gõ lại mật khẩu mới.
 5. Click chọn Change Password.
  Mật khẩu sẽ được thay đổi.

Gửi phản hồi