​Viewing Polls Management Applications - Quản lý, thăm dò ý kiến từ các ứng dụng

Hướng dẫn Hosting > Website Services > Click & Install Apps

Để quản lý thăm dò ý kiến từ các ứng dụng:

  1. Đăng nhập vào đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
  2. Từ menu bên trái nhấp vào Website Services, và sau đó Click & Install Apps.
    Một trình đơn phụ hiển thị.
  3. Nhấn vào Polls Management.
    Hiển thị trang quản lý thăm dò ý kiến.

Gửi phản hồi