Tìm kiếm một trang web

Hướng dẫn Hosting > Hosting Services > Quản lý trang web
Để tìm kiếm một website, có hai lựa chọn. Advance Search and Basic Search. Mặc định sẽ được tìm kiếm theo Basic Search.

Để thực hiện basic search:

 

 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Services, sau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Trong khu vực tìm kiếm, nhập website cần tìm và nhấp chuột vào biểu tượng.
  Danh sách tìm kiếm được hiển thị.

 

 • For Advance Level Search, click  .
 • To reset search fields, click .

 

Để thực hiện advance search:
 1. Đăng nhập hosting tại đường dẫn http://cpanel.easyweb.vn.
 2. Ở menu bên trái nhấp chuột vào Hosting Servicessau đó nhấp chuột vào Manage Websites.
 3. Trong khu vực tìm kiếm, nhấp chuột vào biểu tượng.
  Chức năng tìm kiếm nâng cao được hiển thị.
 4. Chọn các thông tin cần tìm kiếm, sau đó nhấp chuột vào biểu tượng .
  • Website Name: Tên của trang web được tìm kiếm.
   • Website Level: Nhấp vào mũi tên và chọn website level từ trình đơn thả xuống hộp danh sách. 
    Tùy chọn có sẵn của website level là:
    Websites
    Sub Domains
  • Website Type: Nhấp vào mũi tên và chọn loại trang web từ trình đơn thả xuống hộp danh sách.
   Tùy chọn có sẵn của Website Type là:
   IP Based
   Name Based
  • Platform: Nhấn vào mũi tên và chọn hệ điều hành từ hộp thả xuống danh sách.
   Tùy chọn có sẵn của Platform là:
   Windows
   All

 

Gửi phản hồi