Hướng dẫn cài đặt Email trên Microsoft Outlook 2010

Hướng dẫn sử dụng Email > Hướng dẫn sử dụng email bằng Outlook 2010
 1. Chạy phần mềm Microsoft Outlook 2010 từ máy tính. Nếu đây là lần đầu tiên bạn chạy phần mềm này, màn hình sau đây sẽ xuất hiện. Nhấn  Next để tiếp tục.

   
 2. Chọn Yes và nhấn Next để tiếp tục.

   
 3. Để cấu hình các thông số, bạn chọn option Manually configure server settings or additional server types. Sau đó nhần Next để tiếp tục.

   
 4. Giữ mặc định option: Internet Email và nhấn Next để tiếp tục.

   
 5. Đây là phần quan trọng nhất trong việc cài đặt mail. Bạn cần điền chính xác các thông tin mà bạn được chúng tôi cung cấp.
  [1] Your Name: Họ và tên của bạn.
  [2] E-mail Address: Địa chỉ email của bạn.
  [3] Account Type: Giao thức sử dụng cho tài khoản của bạn.
  [4] Incoming mail server: Server mail để nhận các mail đến. Sử dụng bằng đường dẫn có dạng như sau  mail.tencongty.com.vn.
  [5] Outgoing mail server (SMTP): Server mail để gửi các mail đi. Sử dụng bằng đường dẫn có dạng như sau  mail.tencongty.com.vn.
  [6] User Name: Tên tài khoản bạn được chúng tôi  cung cấp (thường có dạng <tentaikhoan>@<tencongty>.com.vn).
  [7] Password: Mật khẩu của bạn được chúng tôi cung cấp.

  [8] More Settings: Nhấn vào để hiệu chỉnh thêm phần Outgoing Server Advanced.
  * Bạn tích chọn My outgoing server(SMTP) requires authentication để xác thực yêu cầu.

  * Với cấu hình mặc định của Outlook, khi các  mail của email bạn được tải về máy thì các mail này cũng được xóa đi tại hộp mail của bạn trên server, nếu muốn giữ lại 1 bản trên server, bạn có thể chọn tab Advanced và đánh dấu vào ô Leave a copy of mesages on the server. Bạn có thể yêu cầu giữ lại bao nhiêu ngày hoặc giữ lại vĩnh viễn là  tùy ý.
  Lưu ý: giữ mail trên server có thể làm hộp mail của bạn bị đầy (dung lượng hộp mail thường bị giới hạn bởi nhà cung cấp) và không thể nhận được mail, do vậy bạn cần quàn lý tốt tránh trường hợp đầy mail và gây ra lỗi.


  [9] Next: Nhấn Next để Outlook kiểm tra tài khoản của bạn.
  * Sau khi thành công Outlook sẽ hiển thị như hình dưới . Bạn hãy nhấn Close để bắt đầu sử dụng Outlook.
  ​* Nếu thất bại, bạn vui lòng kiểm tra kĩ càng lại thông tin của mình đã nhập chính xác hay chưa.

Gửi phản hồi